Καθημερινά 13:15 - 21:00 & Σάββατο 9:00 - 14:00

Λεωφόρος Κηφισίας 185, Μαρούσι, Τ.Κ. 15124

Ειδική Διαπαιδαγώγηση/Μαθησιακές δυσκολίες

Το ειδικό μαθησιακό στοχεύει στην βελτίωση των γνωστικών δεξιοτήτων ενός παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες. Ο ειδικός παιδαγωγός αναλαμβάνει παιδιά προσχολικής ηλικίας με στόχο την ανάπτυξη γνωστικών εννοιών, την προγραφή, προμαθηματικές έννοιες, προσανατολισμό στον χώρο, προσανατολισμό στον χρόνο, γενικότερη προετοιμασία ως προς την ένταξη στο σχολικό περιβάλλον,  καθώς και παιδιά σχολικής ηλικίας με στόχο την ενίσχυση δεξιοτήτων γραφής, ορθογραφίας, ανάγνωσης, μνημονικής ικανότητας, μαθηματικής σκέψης, ανάπτυξη περιγραφικού λόγου, ανεξάρτητη οργάνωση χρόνου, δεξιότητα αυτοδιόρθωσης, αύξηση μαθησιακής εργατοώρας, βελτίωση συγκέντρωσης προσοχής, φωνολογική ενημερότητα, ανάπτυξη φαντασίας.

 

Συνήθως, το παιδί που παρουσιάζει μαθησιακές δυσκολίες έχει την τάση να ματαιώνεται συναισθηματικά, να συγκρίνει τον εαυτό του με τους άλλους νιώθοντας ότι το ίδιο δεν τα καταφέρνει καλά, να χάνει εύκολα το ενδιαφέρον του και συχνά να παραιτείται μόλις βρεθεί στην πρώτη δυσκολία, ακριβώς επειδή νιώθει ματαιωμένο κάθε φορά. Συχνά εμφανίζει σημάδια κόπωσης, ενώ πολλές φορές η μαθησιακή του δυσκολία οδηγεί σε αρνητικές συμπεριφορές τόσο προς το ίδιο, όσο και προς τους άλλους. Νιώθει πως όσο και αν προσπαθεί δεν αποδίδει μαθησιακά. Σε αυτή την περίπτωση, η μαθησιακή δυσκολία μπορεί να δημιουργήσει αρκετές συναισθηματικές δυσκολίες, αλλά και το ίδιο το επιβαρημένο συναίσθημα μπορεί να μεγενθύνει τις υπάρχουσες μαθησιακές δυσκολίες. Ο ειδικός παιδαγωγός ή ακόμα καλύτερα ο ψυχοπαιδαγωγός (εξειδικευμένος ψυχολόγος), όταν συνυπάρχουν και συναισθηματικές δυσκολίες μπορεί να βοηθήσει πραγματικά.

Στόχος του Κέντρου μας

αποτελεί η άμεση και αξιόπιστη θεραπευτική παρέμβαση με στόχο την βελτίωση της δυσκολίας. Στηριζόμαστε στο ΤΡΙΠΤΥΧΟ, Θεραπευτικό Πρόγραμμα, Οικογενειακό Περιβάλλον και Σχολικό Πλαίσιο 

 

Psychostirixi.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας Καλέστε: 2114119254

Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία