Καθημερινά 13:15 - 21:00 & Σάββατο 9:00 - 14:00

Λεωφόρος Κηφισίας 185, Μαρούσι, Τ.Κ. 15124

Ομαδικά Προγράμματα

Τα οφέλη ενός ομαδικού προγράμματος μπορεί να είναι τεράστια σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης ενός παιδιού. Στον χώρο μας, διενεργούνται αρκετά ομαδικά προγράμματα με εξατομικευμένους θεραπευτικούς στόχους το κάθε ένα. Αρχικό στάδιο της θεραπείας, αποτελεί το ατομικό πρόγραμμα ώστε να τεθούν οι σωστές βάσεις σε δυαδικό επίπεδο και σε ένα πλαίσιο που αρχικά είναι πιο ασφαλές για το κάθε παιδί, με την συνύπαρξη αρχικά του θεραπευτή και του παιδιού. Αργότερα και όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο, μέσα από εξατομικευμένη αξιολόγηση, μπορεί ένα παιδί να ξεκινήσει ομαδικό πρόγραμμα ανάλογα με το είδος της δυσκολίας, καθώς το ηλικιακό στάδιο στο οποίο βρίσκεται. Κάποιες φορές, το ατομικό πρόγραμμα μπορεί να συνδυαστεί και με ομαδικό, όπου δίνεται η δυνατότητα να γενικευτούν οι θεραπευτικές κατακτήσεις του ατομικού προγράμματος και στην ομάδα. 'Aλλοτε, ένα παιδί μπορεί να παρακολουθεί μόνο ομαδικό πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση, ο αρμόδιος, ώστε να κρίνει αν ένα παιδί χρήζει ομαδικού προγράμματος, είναι ο θεραπευτής. Το ομαδικό πρόγραμμα προετοιμάζει ένα παιδί στο να μπορεί να προσαρμοστεί σε όλους τους τομείς με τις ομάδες που θα συναντήσει στο εξωτερικό περιβάλλον και με απώτερο σκοπό να προσαρμοστεί και να ενσωματωθεί ομαλά σε αυτές.

 

Στον χώρο μας πραγματοποιούνται ομάδες σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

 

Πιο συγκεκριμένα:

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

 

                                                                                 

ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Αυτή η ομάδα αφορά και προετοιμάζει τα παιδιά νηπιακής ηλικίας για την ομαλότερη ένταξη τους στο Δημοτικό, στους τομείς της γνωστικής ανάπτυξης, μαθησιακής ετοιμότητας, συναισθηματικής ανάπτυξης, κοινωνικής προσαρμογής και στην βελτίωση κανόνων συμπεριφοράς. Ο αριθμός των παιδιών κυμαίνεται μεταξύ 3 και 6 παιδιών σε κάθε ομάδα.

 

 

 

 

 

 

ΟΜΑΔΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ

Αφορά παιδιά, κυρίως δημοτικού, και έχει ως στόχο την ενδυνάμωση του συναισθήματος μέσα από το μοίρασμα και την αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας. Τα παιδιά μαθαίνουν πως να μοιράζονται τα συναισθήματα τους (θετικά και αρνητικά) με τα υπόλοιπα μέλη, πόσο σημαντικό είναι το μοίρασμα και η εμπιστοσύνη στους άλλους. Εκπαιδεύονται στην σωστή διακίνηση των συναισθημάτων καθώς και στην λειτουργικότερη διαχείριση αυτών, κάτι που οδηγεί σε ψυχική σταθερότητα και καλύτερη κοινωνική αλληλεπίδραση με απώτερο στόχο την συναισθηματική ενδυνάμωση του παιδιού στο να αναγνωρίζει το συναίσθημα του κάθε φορά, και στο να είναι ικανό να φτάνει σε τρόπους επίλυσης ενδυναμώνοντας την εικόνα εαυτού.

 

 

ΟΜΑΔΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Αφορά παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση με τους άλλους, με αποτέλεσμα να βιώνουν συχνά ματαίωση χωρίς να μπορούν να αντιληφθούν το γιατί. Εκπαιδεύονται μέσα απο κοινωνικές ιστορίες και βιωματικούς τρόπους σε κομμάτια καλύτερης ενσυναίσθησης, θεωρίας του νου και πραγματολογίας. Πιο συγκεκριμένα μαθαίνουν πως να αντιλαμβάνονται καλύτερα την σκέψη και το συναίσθημα του άλλου, πως δηλαδή να μπαίνουν στην θέση του άλλου, στην εκμάθηση λειτουργικών κοινωνικών δεξιοτήτων, ώστε να μπορούν να ενταχθούν καλύτερα στην κοινωνική ομάδα του εκάστοτε περιβάλλοντος, καθώς και στο πως να αντιλαμβάνονται τα νοήματα πέρα από τον κυριολεκτικό τρόπο.

 

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ

 

ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Αφορά εφήβους που παρουσιάζουν δυσκολίες στο επικοινωνιακό μοντέλο με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται στην συσχέτιση με τους άλλους. Μαθαίνουν τρόπους σωστής κοινωνικής συνύπαρξης με τους άλλους, κάτι που βοηθάει και στην ενδυνάμωση της θετικής αυτοεικόνας.

 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΦΗΒΩΝ

Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται στην ανάπτυξη όλων των δεξιοτήτων που αφορούν τη συναισθηματική νοημοσύνη. Η έννοια της συναισθηματικής νοημοσύνης αφορά στην ικανότητα να αναγνωρίζουμε τα δικά μας συναισθήματα και τα συναισθήματα των άλλων, να τα εκφράζουμε και να τα διαχειριζόμαστε με αποτελεσματικό τρόπο, στο να μπορούμε να επιλύουμε συγκρούσεις, να είμαστε διεκδικητικοί, να επικοινωνούμε αποτελεσματικά, να λειτουργούμε με υπευθυνότητα και να έχουμε αυτογνωσία. Αυτό το είδος νοημοσύνης καλλιεργείται και εξελίσσεται σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής μας.

 

Η ομάδα αυτή αφορά παιδιά Γυμνασίου. Βασίζεται στο πρόγραμμα συναισθηματικής αγωγής εφήβων. Μπορεί να βοηθήσει τους εφήβους να εκπαιδευτούν στις δεξιότητες επικοινωνίας, να γνωρίσουν και να αποκτήσουν τις βασικές συναισθηματικές δεξιότητες, να αποδεχτούν και να βελτιώσουν την εικόνα που έχουν για τον εαυτό τους, να εξασκηθούν σε δεξιότητες χειρισμού του στρες και να μάθουν τρόπους επίλυσης συγκρούσεων στο σχολικό και ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον.

 

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ψυχοεκπαίδευση των γονέων ως προς την διάγνωση της διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής. Οι γονείς εκπαιδεύονται στην συμπτωματολογία της διαταραχής, κατανοούν καλύτερα τις δυσκολίες καθώς και το υπόβαθρο που αυτές προκαλούνται. Ενδυναμώνονται στον ρόλο τους και αισθάνονται μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση κατανοώντας καλύτερα την δυσκολία του παιδιού τους και μαθαίνουν να διαχειρίζονται σε κάθε περίπτωση την δύσκολη συμπεριφορά. Η ομάδα βοηθάει επιπλέον στο να μοιραστούν οι γονείς μεταξύ τους τα συναισθήματα που προκαλούνται μέσα από την διάγνωση και καθημερινότητα του αυτιστικού φάσματος με τους υπόλοιπους γονείς και να νιώσουν ότι και οι υπόλοιποι γονείς μπορεί να έχουν παρόμοια συναισθήματα και να βιώνουν εξίσου δύσκολες συμπεριφορές. Επίσης, μαθαίνουν τρόπους επίλυσης δύσκολων καταστάσεων μέσα από την αλληλεπίδραση της ομάδας και με βιωματικό τρόπο.

 

ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 0-6 ετών 

Η ομάδα αυτή απευθύνεται στους γονείς παιδιών έως 6 ετών. Ως σχολή γονέων, στόχο έχει να ενημερώσει τους γονείς για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες βρεφών και νηπίων σύμφωνα με τα δεδομένα της εξελικτικής ψυχολογίας. Επίσης, τους δίνει την ευκαιρία να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους σε σχέση με τις μεθόδους διαπαιδαγώγησης και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με τα παιδιά της συγκεκριμένης ηλικίας. Με τη βοήθεια του συντονιστή λαμβάνοντας έγκυρες επιστημονικές απαντήσεις μπορούν να ενισχυθούν στο γονικό τους ρόλο ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί. Ενδεικτικά ορισμένα από τα θέματα που ενδιαφέρουν τους γονείς και παρουσιάζονται στη ομάδα αυτή είναι: Οι πρώτες φροντίδες του βρέφους και η σημασία του θηλασμού. Ανάπτυξη συναισθηματικού δεσμού μεταξύ μητέρας-βρέφους. Ο ρόλος του πατέρα στη συναισθηματική ανάπτυξη του βρέφους. Τα αναπτυξιακά επιτεύγματα του βρέφους (γνωστική, γλωσσική, ψυχοκινητική, κοινωνική ανάπτυξη κ.α.) Αλλαγές στη επικοινωνία με το βρέφος από 3 έως 12 μηνών. Τα όρια στη συμπεριφορά των νηπίων. Κοινωνικοποίηση νηπίου: προσαρμογή στον παιδικό σταθμό και στο νηπιαγωγείο. Ο ρόλος του πατέρα στη νηπιακή ηλικία. Παιδικά τραύματα: πόσο εύκολα δημιουργούνται; Προβλήματα συμπεριφοράς στα νήπια (π.χ. κρίσεις πείσματος, εκρήξεις θυμού, ανυπακοή κ.α.). Ειδικά θέματα: διατροφή, ύπνος, εκπαίδευση τουαλέτας-πάνα, ενούρηση, φοβίες, απασχόληση παιδιού-παιχνίδι, τιμωρίες, αντιζηλία ανάμεσα στα αδέρφια, πως μιλάμε στα νήπια για τη γέννηση (σεξουαλική αγωγή) κ.α.

 

ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 6-12 ετών

Η ομάδα αυτή απευθύνεται στους γονείς παιδιών 6 έως 12 ετών. Ως σχολή γονέων έχει στόχο να ενημερώσει τους γονείς για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των παιδιών της σχολικής ηλικίας, σύμφωνα με τα δεδομένα της εξελικτικής ψυχολογίας. Επίσης, τους δίνει την ευκαιρία να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους σε σχέση με τις μεθόδους διαπαιδαγώγησης και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με τα παιδιά τους κατά τη σχολική ηλικία. Με τη βοήθεια του συντονιστή λαμβάνοντας έγκυρες επιστημονικές απαντήσεις μπορούν να ενισχυθούν στο γονικό τους ρόλο ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί. Ενδεικτικά κάποια από τα θέματα που ενδιαφέρουν τους γονείς και παρουσιάζονται στη ομάδα αυτή είναι: Αναπτυξιακά στάδια στη σχολική ηλικία (γνωστική, γλωσσική, κοινωνική ανάπτυξη κ.α.). Προσαρμογή στο σχολικό περιβάλλον. Τα όρια στη συμπεριφορά των παιδιών. Ο ελεύθερος χρόνος και η σημασία του παιχνιδιού. Πως χτίζεται η αυτοεκτίμηση του παιδιού. Οργάνωση μελέτης και διαχείριση ελεύθερου χρόνου. Το ψέμα στα παιδιά. Διαχείριση χρημάτων-χαρτζιλίκι. Σχολικός προσανατολισμός (κλίσεις, ενδιαφέροντα και χαρακτηριστικά προσωπικότητας παιδιού) Ειδικά θέματα: μαθησιακές δυσκολίες, προβλήματα συμπεριφοράς, το μοναχοπαίδι, σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα παιδιά, σχολικός εκφοβισμός, φιλίες κ.α.

 

ΟΜΑΔΑ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 13-18 ετών

Η ομάδα αυτή απευθύνεται στους γονείς εφήβων, δηλαδή από 13 έως 18 ετών. Ως σχολή γονέων έχει στόχο να ενημερώσει τους γονείς για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των εφήβων, σύμφωνα με τα δεδομένα της εξελικτικής ψυχολογίας. Επίσης, τους δίνει την ευκαιρία να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους σε σχέση με τις μεθόδους διαπαιδαγώγησης και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν με τους εφήβους. Με τη βοήθεια του συντονιστή λαμβάνοντας έγκυρες επιστημονικές απαντήσεις μπορούν να ενισχυθούν στο γονικό τους ρόλο ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί. Ενδεικτικά κάποια από τα θέματα που ενδιαφέρουν τους γονείς και παρουσιάζονται στη ομάδα αυτή είναι: Ψυχολογικά χαρακτηριστικά της εφηβείας: τι χρειάζεται να γνωρίζουν οι γονείς. Αλλαγές στη ζωή του εφήβου και στην οικογένεια. Σχέσεις με γονείς, αδέρφια, συνομηλίκους. Επαγγελματικός προσανατολισμός. Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση εφήβων. 'Aγχος και σχολική επίδοση. Ειδικά θέματα: νυχτερινές έξοδοι, έφηβοι και διαδίκτυο, σεξουαλική ταυτότητα εφήβων, διαχείριση χρημάτων, επικοινωνία στην οικογένεια, εφηβεία και Μ.Μ.Ε., διατροφικές διαταραχές, ερωτική απογοήτευση κ.α. Σε όλες τις ομάδες προηγείται αξιολογητικά ραντεβού προκειμένου να βεβαιωθεί ότι το άτομο, είτε πρόκειται για παιδί, έφηβο η ενήλικα χρήζει αναγκαία ομαδικής παρέμβασης. Επιπλέον, αξιολογείται κατά πόσο μπορεί να συμμετέχει σε συγκεκριμένη ομάδα, εφόσον τόσο ο τύπος της δυσκολίας, όσο και η χρονολογική ηλικία συμβαδίζει και με των υπολοίπων μελών της ομάδας προκειμένου να υπάρχει κοινός θεραπευτικός στόχος.

Στόχος του Κέντρου μας

αποτελεί η άμεση και αξιόπιστη θεραπευτική παρέμβαση με στόχο την βελτίωση της δυσκολίας. Στηριζόμαστε στο ΤΡΙΠΤΥΧΟ, Θεραπευτικό Πρόγραμμα, Οικογενειακό Περιβάλλον και Σχολικό Πλαίσιο 

 

Psychostirixi.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας Καλέστε: 2114119254

Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία