Καθημερινά 13:15 - 21:00 & Σάββατο 9:00 - 14:00

Λεωφόρος Κηφισίας 185, Μαρούσι, Τ.Κ. 15124

Λειτουργία Κέντρου

Η Διεπιστημονική ομάδα του Κέντρου απαρτίζεται απο Ψυχολόγο-Ψυχοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή, Λογοθεραπευτή, Ειδικό Παιδαγωγό και Παιδοψυχίατρο. Όλες οι ειδικότητες έχουν την κατάλληλη εξειδίκευση, καθώς και συνεχιζόμενη θεραπευτική κατάρτιση, σε θέματα ειδικής αγωγής, ατομικής θεραπείας και ομαδικών προγραμμάτων. Ο χώρος ειναι ευχάριστος και άριστα διαμορφωμένος ώστε να αποτελεί το κατάλληλο θεραπευτικό περιβάλλον, ενώ το θεραπευτικό υλικό συνεχώς αναπροσαρμόζεται και ανανεώνεται προκειμένου να αποτελεί κίνητρο για το παιδί και τον έφηβο, αλλά και να σχετίζεται άμεσα με την εξέλιξη της θεραπευτικής παρεμβάσης.

 

Σε πρώτο στάδιο, ανάλογα με τις παρεχόμενες πληροφορίες που θα δοθούν κατά την τηλεφωνική επικοινωνία, όσον αφορά το αρχικό αίτημα και τις βασικές δυσκολίες, θα κριθεί η απαραίτητη ειδικότητα προκειμένου να γίνει η κατάλληλη αξιολόγηση της δυσκολίας. Κάποιες φορές, κρίνεται σκόπιμο, να γίνει αξιολόγηση σε παραπάνω απο μια ειδικότητα προς την πληρέστερη εικόνα. Μέτα την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, και αφού δοθεί αναλυτική γραπτή γνωμάτευση αυτής, συζητείται με τον γονέα, το κατάλληλο θεραπευτικό πρόγραμμα που θα ακολουθηθεί.

 

Η θεραπευτική συνέδρια διαρκεί 45 λεπτά. Οταν πρόκειται για συνέδρια παιδιού ή εφήβου, συνίσταται η ενημέρωση του γονέα τόσο απο την πλευρά του θεραπευτή όσο και του γονέα προκειμένου να υπάρχει ενημέρωση για τον σωστό θεραπευτικό σχεδιασμό. Ο γονέας ενημερώνεται για τους θεραπευτικούς στόχους, ενώ μέσα και απο μετρήσιμα τεστ που γίνονται, υπάρχει θεραπευτικη ανατροφοδότηση ως προς το επίπεδο της βελτίωσης της δυσκολίας. Επίσης, κρίνεται απαραίτητη, η επικοινωνία και με άλλους φορείς που απαρτίζουν την καθημερινότητα του παιδιού, όπως το σχολείο, τον δάσκαλο παράλληλης στήριξης, προκειμένου να υπάρχει κοινή γραμμή για την ολιστική αντιμέτωπη της δυσκολίας.

 

Μέρος του θεραπευτικού προγράμματος, πέρα απο την επικοινωνία με όσους ασχολούνται άμεσα με το παιδί ή τον έφηβο, αποτελεί και η χορήγηση ερωτηματολογίων προκειμένου να επιτευχθεί έγκαιρη και αξιόπιστη θεραπεία. Για τον λόγο αυτό, δίνονται συγκεκριμένα ερωτηματολόγια στο σχολικό πλαίσιο, συμβάλλοντας στην αποτελεσματικότερη θεραπευτική παρέμβαση. Δίνεται συχνά υλικό στους εκπαιδευτικούς προκειμένου να επιτευχθεί κοινή γραμμή με τη θεραπεία, ενώ αν χρειαστεί μπορεί να υπάρχει επισκέψη της θεραπευτικής ομάδας στο σχολείο, πάντα υπό την άδεια της οικογένειας και του σχολείου, τηρώντας το θεραπευτικό απόρρητο.

 

Επίσης, μέρος του θεραπευτικού προγράμματος αποτελεί και η χορήγηση αξιολογητικών δοκιμασιών (tests) παρέχοντας μετρήσιμα και αξιόπιστα αποτελέσματα, εργαλεία που παρέχουν απαραίτητες πληροφορίες προς την σωστή θεραπευτική προσέγγιση.

 

Σε κάθε περίπτωση, ο γονέας λαμβάνει γραπτή αναλυτική αξιολόγηση του θεραπευτικού προγράμματος, καθώς και τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Κέντρου.

 

Στον γονέα, δίνονται οι στόχοι του θεραπευτικού προγράμματος καθώς και υλικό που θα χρειαστεί και οι ίδιοι να δουλέψουν και να εφαρμόσουν με το παιδί τους, το οποίο είναι απόλυτα εξηγήσιμο ως προς την στοχοθεσία αλλα και τι αναμένουμε ως θεραπευτικό αποτέλεσμα.

 

Το Κέντρο ειναι ανοιχτό καθημερινά και λειτουργεί απο Δευτέρα-Παρασκευή 13:15-21:00, καθως και Σάββατο 10:00-14:00.

Στόχος του Κέντρου μας

αποτελεί η άμεση και αξιόπιστη θεραπευτική παρέμβαση με στόχο την βελτίωση της δυσκολίας. Στηριζόμαστε στο ΤΡΙΠΤΥΧΟ, Θεραπευτικό Πρόγραμμα, Οικογενειακό Περιβάλλον και Σχολικό Πλαίσιο 

 

Psychostirixi.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας Καλέστε: 2114119254

Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία