Καθημερινά 13:15 - 21:00 & Σάββατο 9:00 - 14:00

Λεωφόρος Κηφισίας 185, Μαρούσι, Τ.Κ. 15124

Τεστ Νοημοσύνης για Εφήβους-Ενήλικες WAIS-IV

Κλίμακα Νοημοσύνης για Εφήβους – Ενήλικες WAIS-IV

 

Στο Κέντρο μας εφαρμόζεται η Κλίμακα Νοημοσύνης για Εφήβους – Ενήλικες WAIS-IV (Wechler Adult Intelligence Scale-4th Edition). Είναι η συχνότερα  χρησιμοποιούμενη και η πιο αξιόπιστη κλίμακα αξιολόγησης των γνωστικών ικανοτήτων ενηλίκων σε παγκόσμιο επίπεδο. Αποτελεί το μοναδικό ψυχομετρικό τεστ νοημοσύνης που έχει σταθμιστεί στον Ελληνικό πληθυσμό.

 

Η Κλίμακα Νοημοσύνης για Ενήλικες, Τέταρτη Έκδοση, Wechsler Adult Intelligence Scale–Fourth Edition (WAIS–IV) αποτελεί ένα ατομικά χορηγούμενο κλινικό εργαλείο το οποίο σχεδιάστηκε για την αξιολόγηση της γνωστικής ικανότητας εφήβων και ενηλίκων, με ηλικίες από 16 έτη και 0 μήνες έως 90 έτη και 11 μήνες.

 

Η έκδοση αυτή παρέχει βαθμολογίες υποδοκιμασιών και σύνθετων βαθμολογιών, οι οποίες αντιπροσωπεύουν τη νοητική λειτουργικότητα σε συγκεκριμένες γνωστικές περιοχές. Επίσης, παρέχει μία σύνθετη βαθμολογία, η οποία αντιπροσωπεύει τη γενική νοητική ικανότητα.

 

Ως ψυχοεκπαιδευτικό εργαλείο, το WAIS–IVGR μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ολοκληρωμένη εκτίμηση της γενικής γνωστικής λειτουργικότητας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τμήμα μιας αξιολόγησης για τον εντοπισμό μαθησιακών δυσκολιών, νοητικής χαρισματικότητας και γνωστικών δυνατοτήτων και αδυναμιών σε εξεταζόμενους με ποικίλες νευρολογικές καταστάσεις. Τα αποτελέσματα μπορούν να αποτελέσουν οδηγό για τον σχεδιασμό παρεμβάσεων και αποφάσεων ένταξης σε κατάλληλα πλαίσια, προσφέροντας πολύτιμη κλινική πληροφόρηση.

 

Επιπλέον, το συγκεκριμένο τεστ νοημοσύνης θεωρείται το πιο αξιόπιστο τεστ που αξιολογεί τον δείκτη νοημοσύνης και τις ευρύτερες γνωστικές λειτουργίες ενός ατόμου και ζητείται από τα ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) προκειμένου να κριθεί η αναπηρία ενός ατόμου και να δοθεί το κατάλληλο επίδομα προς οικονομική βοήθηση του ατόμου λόγω γενικής ανεπάρκειας.

Στόχος του Κέντρου μας

αποτελεί η άμεση και αξιόπιστη θεραπευτική παρέμβαση με στόχο την βελτίωση της δυσκολίας. Στηριζόμαστε στο ΤΡΙΠΤΥΧΟ, Θεραπευτικό Πρόγραμμα, Οικογενειακό Περιβάλλον και Σχολικό Πλαίσιο 

 

Psychostirixi.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας Καλέστε: 2114119254

Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία