Καθημερινά 13:15 - 21:00 & Σάββατο 9:00 - 14:00

Λεωφόρος Κηφισίας 185, Μαρούσι, Τ.Κ. 15124

Ομαδικό Πρόγραμμα Κοινωνικών Δεξιοτήτων ASPERGER μέσα από το Παιχνίδι

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά με διάγνωση Asperger όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση λόγω των κοινωνικών τους ελλειμμάτων.

 

Το ομαδικό πρόγραμμα βοηθά τα συγκεκριμένα παιδιά να βελτιώσουν τον τρόπο που αλληλεπιδρούν, προσεγγίζουν και αντιλαμβάνονται τους άλλους (θεωρία του νου, πραγματολογικές δυσκολίες) μέσω της βελτίωσης των κοινωνικών τους δεξιοτήτων.

 

Μαθαίνουν να γενικεύουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες μέσα στην ομάδα με αποτέλεσμα να μπορούν να τις γενικεύσουν και έξω από την ομάδα, στο ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο.

 

Το πρόγραμμα εστιάζει στην βελτίωση των επικοινωνιακών ελλειμμάτων μόνο μέσα από τα ιδιαίτερα ενδιαφέρονται και τα παιχνίδια που προτιμούν τα συγκεκριμένα παιδιά. Τα παιδιά συχνά έχουν την τάση να βαριούνται και να κουράζονται σε προγράμματα θεραπευτικά που δεν εστιάζουν στα δικά τους ενδιαφέροντα.

 

Το πρόγραμμα απαρτίζεται από παιδιά με την ίδια δυσκολία και το ίδιο δυναμικό.

 

Αρχικά γίνεται η αξιολόγηση του κάθε παιδιού ξεχωριστά προκειμένου να εκτιμηθούν επακριβώς οι δυσκολίες και να συνεκτιμηθούν με τις δυσκολίες των υπολοίπων παιδιών της ομάδας ώστε να επιτευχθεί το κατάλληλο θεραπευτικό ταίριασμα.

Στόχος του Κέντρου μας

αποτελεί η άμεση και αξιόπιστη θεραπευτική παρέμβαση με στόχο την βελτίωση της δυσκολίας. Στηριζόμαστε στο ΤΡΙΠΤΥΧΟ, Θεραπευτικό Πρόγραμμα, Οικογενειακό Περιβάλλον και Σχολικό Πλαίσιο 

 

Psychostirixi.gr

Επικοινωνήστε μαζί μας Καλέστε: 2114119254

Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία